Jadwal Dokter Klinik Medika Stannia Belinyu

Jadwal Dokter Klinik Medika Stannia Belinyu

PoliklinikDokterHari Praktek
Poli Umum-Senin - Sabtu
Pagi: 09.00 - 12.00
Sore: 15.00 - 17.00
Malam: 19.00 - 20.00
Poli Gigi-Senin - Sabtu
15.00 - 12.00